تبلیغات
اسرار . . . - تخریب اعتماد به نفس
اسرار . . .
ُ؛ آیا آن كسی كه موجودات را آفریده، از حال آن‌ها آگاه نیست؟! در حالی كه او (از اسرار دقیق) با خبر و آگاه است!» (ملك، 14)

بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/11/12

قسمت هفتم/ یکی از عواملی که باعث تخریب و تضعیف اعتماد به نفس می شود، احساس گناه و سرزنش کردن خود است. هرچه بیشتر احساس گناه کنید، به اعتماد به نفس شما آسیب و لطمه بیشتری وارد می شود. البته دقت داشته باشید که احساس گناه به خودی خود بد نیست و در حقیقت دو وجه دارد یکی مثبت، دیگری منفی. به عنوان مثال اگر شما کاری کرده اید یا حرفی زده اید که موجب رنجش و اذیت کسی شده است، باید احساس گناه کنید.

احساس گناه، نشانه وجدان بیدار و فطرت روشن شماست. همین احساس گناه است که سبب می شود من و شما از رفتار نادرست خویش پشیمان و متاسف شویم و درصدد اصلاح و جبران برآییم.

چنین احساس گناهی، بسیار سازنده و مثبت تلقی می شود. بسیاری از تصمیم های خوب و تغییرات مثبت و جدی ما به واسطه همین احساس گناه ها نسبت به اشتباه های گذشته شکل گرفته است اما آنچه غلط است توقف و باقی ماندن در احساس گناه است. شما یکبار مرتکب اشتباه و خطایی می شوید و ساعت ها، روزها بلکه هفته ها، خود را سرزنش می کنید که چرا چنین کردم و چنان نکردم. سرزنش کردن خود یک رفتار خودشکنانه است که با اساس اعتماد به نفس که بر محور خویشتن دوستی بنا می شود ناسازگار است. یعنی نمی شود که شما هم احساس گناه دائم داشته باشید و مدام به سرزنش خویش مشغول باشید و هم اعتماد به نفس خوبی داشته باشید. اگر جدا در گذشته خطایی مرتکب شده اید که اکنون ناراحت و پشیمان هستید، بسیار خوب! بلند شوید و اقدامی کنید. با خود فکر کنید چگونه می توان گذشته را جبران کرد و دست به کار شوید. با غصه خوردن، غذانخوردن، خودخوری، به خود دشنام دادن و بر سر خودزدن نه تنها هیچ کاری اصلاح نمی شود بلکه این روزهای شما هم ضایع می شود و به تدریج اعتماد به نفس شما ضعیف و ویران می شود.شنبه هفته آینده باز هم از اعتماد به نفس خواهیم نوشت.

موفق باشید. سیدمجتبی حورایی
طبقه بندی: استاد حورایی، 
ارسال توسط صادق بابائی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
Buy Websites For Sale - Sell Domains