تبلیغات
اسرار . . . - اراده با اراده تقویت می شود
اسرار . . .
ُ؛ آیا آن كسی كه موجودات را آفریده، از حال آن‌ها آگاه نیست؟! در حالی كه او (از اسرار دقیق) با خبر و آگاه است!» (ملك، 14)

بازدید : مرتبه
تاریخ : 1392/11/14


زندگی ما انسان ها، تقابل دائمی عقل و تمایلات است، گاهی در این کشمکش و تقابل،زور عقل مان می چربد و گاهی هم متاسفانه هوی و هوس مان چیره می شود. آنجا که عقل و منطق مان غلبه می کند و می تواند هوی و هوس را کنترل کند می گوییم اراده کردیم و با اراده خود توانستیم چنین و چنان کنیم و آنجا که هوی و هوس مان پیروز می شود و قدرت مهار آن را نداریم می گوییم اراده ای نداشتیم و یا اراد ه مان ضعیف بود.بنابراین ما هر چه بتوانیم عقل مان را تقویت کنیم تا آنجا که بتواند تمایلات را مدیریت و کنترل کند بااراده تر خواهیم بود و هر چه هوس و تمایلات منفی و نابجای خود را ضعیف کنیم نیز اراده ای قوی تر خواهیم داشت.رمضان از این جهت یک فرصت اید ه آل برای تقویت اراده محسوب می شود که ما به همین کار مشغولیم.یعنی تصمیم داریم که به دلمان و هوای نفس مان «نه» بگوییم و این همان تقویت اراده است.در حقیقت نفس انسان به گونه ای است که هر چه بیشتر و بیشتر به حرفش می کنیم و به آن پاسخ مثبت می دهیم گویی لحظه به لحظه پرروتر و قوی تر می شود و اراده ما را تخریب می کند. مثلا آقایی با صحنه ای مواجه می شود که دیدن و تماشای آن مورد رضای خداوند نیست اگر نگاه کند، به نفس اش پاسخ داده و تمایل اش برای نگاه بعدی قوی تر و بیشتر می شود و برای نگاه بعدی، اراده کمتری خواهد داشت. فضای معنوی ماه مبارک و تصمیم جمعی ما برای مقابله با نفس، لحظه به لحظه اراده ما را تقویت می کند. هر چه جدیت ما در خطا نکردن و بی اعتنایی به هوس ها بیشتر و بیشتر باشد، خواهیم دید که خروجی این کار در پایان ماه مبارک رمضان، اراده ای قوی تر خواهد بود و تا مدتی خطا نکردن آسان تر است و تداوم این کار وابسته به تصمیم ما پس از عید فطر است.ماه رمضان تمرین اراده در شرایط آسان و مساعد است برای مسابقه اراده در شرایط سخت  پس از ماه رمضان.طبقه بندی: استاد حورایی، 
ارسال توسط صادق بابائی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
Buy Websites For Sale - Sell Domains