تبلیغات
اسرار . . . - درمان بددلی دیگران؛ پذیرش موقتی محدودیت ها
اسرار . . .
ُ؛ آیا آن كسی كه موجودات را آفریده، از حال آن‌ها آگاه نیست؟! در حالی كه او (از اسرار دقیق) با خبر و آگاه است!» (ملك، 14)

چند هفته ای است که شنبه ها درباره سوءظن و بددلی صحبت می کنیم. گفتیم اگر کسی به شما بدگمان است و به نوعی به شما شک دارد، به جای متهم کردن او به بدبینی و بددلی، خود را مسئول بدانید و چند اقدام جدی کنید: اول این که برای کارها، رفتارها و رفت و آمدهای خود، گزارش های صادقانه و شفافی ارائه دهید. دوم این که از سکوت های بی جا و پنهان کاری و کارهای مخفیانه به شدت اجتناب کنید. سوم این که در معاشرت های خود، تجدیدنظر کنید و با افرادی که به گونه ای آلوده اند، طرح دوستی نریزید. چهارم این که به هر محیط و مجلسی نروید به خصوص از محیط های آلوده پرهیز کنید. پنجم این که در وضعیت ظاهری خود تغییری مثبت ایجاد کنید و مراقب باشید ظاهرتان، غلط انداز نباشد. اما آخرین نکته برای رفع بدگمانی دیگران پذیرش موقت محدودیت هاست. یعنی این که اگر کسی که به شما سوءظن دارد، برایتان محدودیتی قائل می شود آن ها را رعایت کنید و بپذیرید.طبیعی است وقتی شما خطایی نکرده اید، این محدودیت ها از سوی طرف مقابل، غیرمنصفانه و بی جاست و رعایتش سخت است، اما مطمئن باشید که به جلب اعتماد او بسیار کمک می کند. بیایید مثالی بزنیم. تصور کنید پدری به پسر جوانش، بدبین شده است و به رفت و آمدها و تلفن های او مشکوک است. بر این اساس، به فرزندش حکم می کند که حق نداری از خانه بیرون بروی و باید تلفنت را هم به من بدهی. متاسفانه در چنین شرایطی، پسر که هرگز خطایی نکرده و صرفا با بددلی های پدرش مواجه شده است، شروع به اصرار و پافشاری می کند که زیر بار این محدودیت ها نرود. در صورتی که هر چه پسر بیشتر چانه زنی می کند، پدر بیشتر دچار شک می شود و با خود می اندیشد که پسرم کجا می خواهد برود و با چه کسی می خواهد ارتباط برقرار کند که این همه اصرار دارد. دقت کنید که ما نمی خواهیم بددلی ها و سوءظن های دیگران را تایید کنیم، بلکه می گوییم اگر با آرامش این محدودیت ها را بپذیرید و نشان دهید که اصراری ندارید، طرف مقابل دلش آرام می شود که خبری نبوده و صرفا دچار بدبینی شده است. ممکن است شما نگران باشید که این محدودیت ها ادامه و شدت یابد و همین باعث می شود شما این محدودیت ها را نپذیرید ولی مطمئن باشید اگر مدتی به دل او عمل کنید، او به تدریج به شما اعتماد می کند و محدودیت ها را برمی دارد. آنچه را که گفتیم هر چه جدی تر عمل کنید بیشتر و سریع تر نتیجه می گیرید. تا شنبه آینده موفق باشید.سید مجتبی حوراییطبقه بندی: استاد حورایی، 
ارسال توسط صادق بابائی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
Buy Websites For Sale - Sell Domains